Δραματοθεραπεία

Κύκλος Σπουδών:

4 εξάμηνα

Μάθημα:  

2 φορές την εβδομάδα.

 

Δυνατότητα  πρακτικής άσκησης στο Μουσικοθεατρικό Τμήμα  ΑμεΑ  του Ε.Κ.Ε.Ι.Μ. το τελευταίο διδακτικό εξάμηνο.

 

Υπεύθυνοι  Τμήματος:  

Ελένη Πιπέρη

Γιώργος Μπανιώκος

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου-εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες σε αυτό θα γνωρίσουν θεωρητικά και θα εξοικειωθούν πρακτικά με εκείνες τις μορφές του θεάτρου και επιλεγμένες δραματοθεραπευτικές τεχνικές που μπορούν να έχουν θεραπευτικό αντίκτυπο στο άτομο. Η θεατρική πράξη μπορεί να λειτουργήσει, μεταξύ άλλων, ως ένας μεταβατικός χωρόχρονος, όπου συναρθρώνονται η θεραπευτική διαδικασία με την τέχνη, η φαντασία με την πραγματικότητα, το παρελθόν με το παρόν, το άτομο με την ομάδα. Μέσα από το παιχνίδι ρόλων, τον αυτοσχεδιασμό, την ανάλυση της λειτουργίας της persona, της μάσκας, των τελετουργιών και με τη βοήθεια της γλώσσας και γραφής, οι συμμετέχοντες θα ξεδιπλώσουν το προσωπικό τους δραματικό αφήγημα, θα γνωρίσουν τις συνειδητές και ασυνείδητες παραστάσεις που τους έχουν καθορίσει, θα ανακαλύψουν τον δραματικό χώρο της φαντασίωσης και του ασυνείδητου με απώτερο στόχο την αισθητική χειραφέτηση και την αυτονομία. Τα βασικά θεωρητικά οχήματα για την παραπάνω διαδρομή θα αποτελέσουν η ιστορία του θεάτρου, η ψυχολογία και η ψυχανάλυση, η αισθητική φιλοσοφία, η δραματοθεραπεία, η ανθρωπολογία και η υποκριτική τέχνη. Τα αποτελέσματα των διεργασιών του σεμιναρίου – εργαστηρίου ενδέχεται να καταλήξουν σε θεατρική παράσταση, εφόσον αποτελέσει επιθυμία των συμμετεχόντων.

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Δυνατότητα Πιστοποίησης του κύκλου σπουδών από τον φορέα Gatehouse Awards με την κατάθεση πτυχιακής εργασίας στο τέλος του διετούς εκπαιδευτικού κύκλου.

Συγκριτικό πλεονέκτημα στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα.

Κε.Δι.Βι.Μ